Veselská ozvěna 2016

Kulturní dům uspořádal ve spolupráci s římskokatolickými farnostmi ve Veselí nad Lužnicí, Ševětíně a Týně nad Vltavou a za podpory Jihočeského kraje, Města Veselí nad Lužnicí, Nadace Život Umělce a Městysu a OKZ Dolní Bukovsko letos 7. ročník letního cyklu koncertů duchovní hudby v kostelích a kostelících Veselska a okolí. Na devíti koncertech v osmi místech účinkovalo deset hudebních těles – od komorních po sbory. Celková návštěvnost byla 544 diváků. Kromě Drahova byly na všech místech uskutečněny komentované prohlídky. 

  • Neděle 12. června od 17 hodin

Kostel Povýšení sv. Kříže Veselí nad Lužnicí

ZAHAJOVACÍ KONCERT VESELSKÉ OZVĚNY

Výběr děl regionálních autorů předvedou veselský Chrámový sbor a Chrámový sbor Soběslav. Uslyšíte díla Jiřího Laburdy, Tomáše Vránka, Karla Blažka, Karla Fráni, Františka Píchy a Miroslava Fraise. 

 

  • Neděle 10. července od 19 hodin

Kostel Navštívení Panny Marie Zálší

LETNÍ DUCHOVNÍ MEDITACE

Duchovní skladby v podání Kateřiny Jalovcové (mezzosoprán), držitele Ceny Thálie Jiřího Přibyla (basbaryton) a Milady Jedličkové (klavírní doprovod, varhany).

 

  • Sobota 16. července od 18 hodin

Kostel sv. Martina Bošilec

DOMINO

Koncert táborského komorního pěveckého sboru Domino pod vedením sbormistra Jakuba Smrčky. Skladby rozmanitých žánrů, které spojuje duchovní obsah a křesťanské poselství pokoje.

 

  • Středa 20. července od 19 hodin

Kostel Povýšení sv. Kříže od 19 hodin

FLAUTUS VOCIS

Flétnový kvartet ve složení Anežka Vargová, Anna Nešverová, Nikola Květoňová a Petr Grau.

 

  • Sobota 30. července od 19 hodin

Kostel sv. Václava Dráchov

MUSICA DOLCE VITA

Duchovní hudba v podání Daniely Demuthové – mezzosoprán, Zbyňky Šolcové – harfa a Žofie Vokálkové – flétna.

 

  • Sobota 13. srpna od 18 hodin

Kostel sv. Štěpána Horní Bukovsko

ŘEČ STRUN

Královská harfa, houslistka Filharmonie Bohuslava Martinů a přední česká violistka se představí ve skladbách barokních, španělských i ruských. Účinkují: Veronika Pospíšilová – housle, Kristýna Fialová Nouzovská – viola, Dominika Ťuková – harfa.

 

  • Sobota 20. srpna od 19 hodin

Kostel Nejsvětější Trojice Hamr

ČTYŘI STRUNY PRO ČTYŘI ŽENY

Melodie v podání hudebně literárního seskupení HAMAVE a violoncellistky Barbory Soukupové. Hana Žvachtová – soprán, Martina Pechová – klavír, varhany, Věra Hanzalová – průvodní slovo.

 

  • Sobota 27. srpna od 19 hodin

Kostel Nanebevzetí Panny Marie Drahov

SOTTO IL TONO

Popelka nazaretská a další skladby v podání vokálního sdružení Sotto il tono a jeho hostů. Účinkují Kateřina Bradáčová, Marcela Míková, Pavlína Loumová, Kateřina Jireková, Lubomír Pudil, Petr Kajnar, Radek Hruška, řídí Jiří Emmer.

 

  • Neděle 4. září od 18 hodin

Kostel Nanebevzetí Panny Marie Modrá Hůrka

PODVEČER S ŽESTI

Soubor Žestě 200 z Českých Budějovic. Účinkují: Petr Suda, Zdeněk Zavřel, Štěpán Doležel – trubka, Lenka Kultová – lesní roh, Miroslav Chrt – trombon, Arnošt Vydra, Martin Čuta – basový trombon, Zdeněk Kult – tuba, Rudolf Kocar – tympány, bicí. V programu zazní díla G. F. Händela, G. Verdiho, H. Purcela a A. Brucknera.

Děkuji nejen všem sponzorům a finančním přispěvatelům uvedeným v záhlaví tohoto příspěvku, ale také všem partnerům a spolupracovníkům, kteří se podíleli na hladkém průběhu letošního ročníku tohoto festivalu. Jsou jimi: duchovní správci dotčených farností Mons. Vlastimil Kročil, pater Stanislav Brožka, pater Josef Stolařík, pater Marek Donnerstag, veselský kronikář Václav Jelínek, Zdeněk Zelenka, p. Mikeš, p. Štěcha, p. Pelikánová, p. Homolová, p. Hrošková, Josef Mikšátko, manželé Staňkovi, Zdeňka Hanousková, p. Klika, Hana Balatková, Jaroslav Šimek, pan Dvořák. Doufám, že se opět sejdeme u dalšího ročníku.

Marcela Rybářová, organizátorka Veselské ozvěny

Aktuálně

Kontakty

Kulturní dům, příspěvková organizace

Třída Čs. armády 560
391 81, Veselí nad Lužnicí

Telefon: +420 381 581 155
E-mail: info@kd-veseli.cz

Více kontaktů

Prodej vstupenek Předplatné

DOPORUČUJEME

SPŘÁTELENÉ WEBY

Třeboň a Třeboňsko